Aiakujundus ideest teostuseni. Aiarajatiste ja -mööbli disainimine ning ehitamine. Kalmude kujundamine, haljastamine ja hooldamine. Viljapuude lõikamine. Ohtlike puude langetamine. Puittaimede hindamine. Koolitused. Konsultatsioon.