Minust

piret pihtjõe

Lõpetasin Räpina Aianduskooli 2007 ja hakkasin oma esimese maakodu aeda korrastama. Rikutud õunapuude kujundamine võlus mind aga niivõrd, et nüüd õpetan seda kunsti teistelegi ja olen võtnud südameasjaks koolitada arukaid viljapuu lõikajaid.

Mulle meeldib maastikku ja hauaplatse kujundada ning haljastada. Annan ka nõu ja võtan võimaluse korral oma rajatud haljasalad hooldada.

2009 alustasin Virkuse Maastikukujunduse blogi pidamist ja praktiliste koolituste korraldamist. Leidsin oma kutsumuse. Klientide ja koolitustel osalenute tagasiside innustab ja näitab, et olen õigel teel.

Austus puude vastu viis selleni, et 2018 a. omandasin Luua Metsanduskoolis Meisterarboristi osakutse puittaimede hindaja, tase 5. Lõputöös andsin dendroloogilise hinnangu ja soovitused Alatskivi sanglepa-tamme alleele, tõin välja põllumajanduse ja tursimiga kaasnevad ohud. Välitööde käigus määrasin 53 nimetust rohtaime. Puudelt leidsin nii agressiivseid juuremädaniku kui ka tüvemädaniku tekitajaid. Samblaid ja samblikke määrasin kokku 19. Kaitsealuseid liike ei leidnud, küll kohtasin invasiivseid liike. Kokku inventeerisin 127 puud.

Minu kogemustepagasis on ka mitmesugused kriisid. Kui sulle tundub, et sinu maailm on kokku varisenud ja oled silmitsi keerulise olukorraga, sul on valus, oled lahti rebitud kõigest turvalisest ja tahaksid rääkida inimesega, kes on samasuguse kogemuse üle elanud, siis võta minuga ühendust, saan olla toeks kogemusnõustajana, vt tunnistust siit.

Piret Pihtjõe
Tel 5049835
piret.pihtjoe@ gmail.com

Allpool näeb noppeid minu töödest ja läbitud täiendkoolitustest.

Läbitud täiendkoolitused

Eesti Maaülikool

“Ploomikasvatus: sordid, mahekasvatus, uued viljelustehnoloogiad, säilitus” Heljo Jänes, Kersti Kahu, Liidia Klaas, Ann Ojarand
„Loodushoidlik taimekaitse“ Angela Ploomi, Eve Veromann.
„Ravimtaimede kasvatamine ja töötlemine“ Tiiu Väinsaar
“Metsamarjad koduaias ja peenral” Taimi Paal
„Mahe puuvilja- ja marjakasvatus“ Kersti Kahu, Asta-Virve Libek
„Taimekasvatussaadustest toodete tootmine“ Arvi Koik, Uko Bleive
„Köögiviljakasvatus“ Angela Ploomi ja Priit Põldma
„Mesindus“ Taimi Paal

Räpina Aianduskool
“Taimekaitse” Tairi Albert, Aivo Pedosk, Svetlana Tund
“Puittaimede pookimine” Sirje Tooding
“Puuvilja- ja marjakultuuride istikute tunnustamine” Jaan Kivistik, Marju Pulk, Tairi Albert, Sirje Tooding
„Haljasalade kujundamine, rajamine ja hooldamine“ Reti Randoja-Muts, Liina Jürisoo, Marko Laanes, Peedu Kaare, Katrin Viilu
„Ilupuude ja -põõsaste kasutamine haljastuses“ Andres Vaasa
„Okas- ja spaleerpuud haljastuses“ Andres Vaasa
“Eestisse sobivad okaspuuliigid ja -sordid ning nende kahjustajad” Andres Vaasa
“Integreeritud taimekaitse”  P.Sooväli, T. Järve, T. Annuk

Luua Metsanduskool
„Matkaradade planeerimine loodusesse“ Lauri Toim
“Ohtlike puude langetamine” Kaido Saar
“Hauaplatsi kujundamine ja haljastamine” A. Lindremann, E. Luik-Mudist, M. Jürisson, A. Pärna, S. Viljemaa, A. Loid, K. Veski
“Disainstrateegia ja turundus” Peter Berg 

Mainori Kõrgkool „Kompositsioon“ Astri Müül
Ehitusala seminar „Katusehaljastus ja sadevee juhtimine“ Pille Koorberg, Raivo Pihelgas
Ehituskeskus “Haljasalade kujundamine linnaruumis ja maakodus” Kadi Tuul, Ain Järve
Aiatark seminar „Viljapuude ja marjakultuuride kahjurid” Väino Eskla

Maakivihoonete taastamise praktikum Alo Peebo

Vene tüüpi saunaahju ehituse praktikum Paul Pääso

Kogemusnõustamine Kriis MTÜ Kogemuse Jõud